Informasjon iht. § 5 TMG

Crawford Garageporte

Box 160,
423 21 Torslanda

Address: Gamla Flygplatsvägen 2-4

Org. no. 556190308801


Representert ved daglig leder:

Thomas Moser


Kontakt

Tlf: +46 10 47 47 000

E-post: crawford.se@entrematic.com

Mva-ID

Merverdiavgift-identifikasjonsnummer i henhold til § 27 a i lov om merverdiavgift:
DE813207149


Opplysninger om profesjonell ansvarsforsikring

Navn på og registrert tilholdssted for forsikringsselskap:

Aon Sweden AB

Charlotte Wennerhorn

Formueskadespesialist

Box 27093, SE-102 51 Stockholm, Sverige


Forsikringsomfang:

Argentina, Australia, Brasil, Canada, Colombia, Danmark, De forente arabiske emirater, Egypt, Finland, Frankrike, India, Italia, Japan, Kina, Korea, Kroatia, Malaysia, Mexico, Nederland, Norge, Portugal, Russland, Singapore (2), Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyrkia, Tyskland, Uruguay og USA (3)


EU-konfliktløsning

Europakommisjonen stiller til rådighet en nettplattform for konfliktløsning (online dispute resolution, ODR):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vår e-postadresse finner du ovenfor i nettsideinformasjonen.


Vi er villige til, men ikke forpliktet til å delta i konfliktløsningsprosedyrer ved et forbrukermeklingsorgan.


Ansvar for innholdet

Som tjenesteleverandør er vi ansvarlig for eget innhold på disse nettsidene iht. avsnitt 7, paragraf 1
i tysk telemedielov (TMG). I henhold til avsnitt 8 til 10 i tysk telemedielov (TMG) er imidlertid tjenesteleverandører
ikke forpliktet til kontinuerlig overvåkning av avgitt eller lagret informasjon, eller til å søke etter
bevis for illegale aktiviteter.
Rettslige forpliktelser om å fjerne informasjon eller blokkere bruk av informasjon forblir upåvirket av dette. I slike
tilfeller gjelder ansvaret kun ved tidspunktet vi ble klar over en spesifikk lovovertredelse. Illegalt innhold vil bli fjernet umiddelbart når vi får kjennskap til dem.


Ansvar for lenker

Vårt tilbud inkluderer lenker til eksterne nettsteder. Vi har ingen mulighet til å påvirke innholdet på disse
nettstedet, og kan derfor ikke garantere for innholdet. Leverandører eller administratorer for nettsteder vi lenker til
er alltid ansvarlig for sitt eget innhold.


De lenkede nettstedene har blitt kontrollert for eventuelle lovovertredelser da lenken
ble opprettet. Det ble ikke oppdaget illegalt innhold ved tidspunktet lenken ble opprettet. Kontinuerlig overvåkning av innholdet på
lenkede nettsteder kan ikke forventes dersom det ikke foreligger tegn til at det har forekommet lovovertredelser.
Illegale lenker vil bli fjernet umiddelbart når vi får kjennskap til dem.


Opphavsrett

Innhold og sammenstilling av informasjon som er publisert på dette nettstedet av leverandøren er underlagt tysk lovgivning for
opphavsrett. Gjengivelse, bearbeiding og distribusjon, samt all bruk utenom det som er omfattet av lov om opphavsrett,
forutsetter skriftlig tillatelse fra forfatteren eller opphavspersonen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er
kun tillatt for privat bruk.

Kommersiell bruk av vårt innhold uten tillatelse fra opphavspersonen er forbudt.


Vi respekterer opphavsretten for eksterne parter så lenge innholdet på deres nettsteder ikke kommer fra
leverandøren. Bidrag fra utenforstående på dette nettstedet er markert tilsvarende. Hvis du oppdager overtredelser av opphavsretten, ber vi deg ta kontakt med oss. Slikt innhold vil bli fjernet umiddelbart.


Iverksetting:

Design: Judith Feyerabend & SB Konzept GmbH
Iverksetting, drift og støtte: SB Konzept GmbH
Hosting: Storyblok
Nettmarkedsføring: eMagnetix