Vi gjør alt for å minimere risikoen for deg.


En garasjeport er kanskje ikke det første vi tenker på når det gjelder sikkerheten i hjemmet. Vinduer, dører og brannsikkerhet virker viktigere for å sikre at barna er trygge i hjemmet. Men garasjeporten er ofte en inngang, og gjerne et sted vi oppbevarer verdifulle ting, så vi bør absolutt rette oppmerksomheten mot noe som virker så enkelt.

Vær oppmerksom på været


Et annet viktig råd: Hvis du oppbevarer planter i garasjen, er det viktig at den er tilstrekkelig isolert – for garasjeporten er ikke det eneste stedet kulden kan komme inn. Uten en solid, godt isolert garasje er det ikke sikkert plantene overlever vinteren, ettersom temperaturen fort kan synke under 0 selv med en svært godt isolert garasjeport. I garasjen bør du derfor ikke oppbevare materialer som ikke tåler frost.

Selv en velbygget garasje kan ikke garantere et trygt klima for planter eller temperaturfølsomme matvarer som vin, poteter eller frukt. Men i kombinasjon med en velisolert garasjeport kan en solid bygget garasje brukes som fullverdig lagerplass for de fleste ting som er viktige for deg.

Symbol av helport

Fare for personskader

Når en garasjeport beveger seg, er det fare for å bli truffet av deler i bevegelse eller å komme i klem under den. Gamle helporter er det klassiske eksempelet: Fra barndommen kan mange huske den utildekkede åpningsmekanismen med fjærer og skinner, som lett kunne føre til alvorlige personskader. Selv om dagens teknologi er langt mer avansert, er garasjeporten fortsatt en bevegelig del som kan forårsake skader. Når du velger din neste garasjeport bør du derfor passe på at forskrifter som f.eks. maksimal åpningskraft iht. EN 13241-1-standarden overholdes, og at porten har beskyttelsesmekanismer som forhindrer at den faller igjen ved en teknisk svikt. Har garasjeporten deksler som beskytter mot å få fingrene i klem? De beste produsentene er nøye med slike detaljer når du designer garasjeportene, slik at verken du selv, dine barn eller husdyr utsettes for fare.

Img

Sikkerhet for deg og dine eiendeler

En garasje er primært et sted vi oppbevarer verdifulle eiendeler, og det er viktig å føle seg trygg på at de er godt sikret. Kanskje har du en veteranbil, en egen motorsykkel, verdifullt sportsutstyr eller noen årgangsviner. Uansett hva du oppbevarer i garasjen, bør det være – og fortsette å være – dine eiendeler. Det betyr ikke bare en sikker portkonstruksjon som forhindrer tyveri, men at det også hersker et godt og stabilt inneklima i garasjen. Den smarte utformingen av og de robuste materialene i dagens beste garasjeporter gjør det vanskelig for tyver å få tilgang til garasjen. Man kan også benytte seg av moderne isolasjonsteknologi for å forhindre varmetap gjennom garasjeporten, slik at panelene i din neste garasjeport utgjør en ideell beskyttelse. Svært ofte er garasjen en inngang til huset. Vi anbefaler deg derfor å være oppmerksom på innbruddssikkerhetsutstyr når du velger garasjeport.

Vær oppmerksom på været


Et annet viktig råd: Hvis du oppbevarer planter i garasjen, er det viktig at den er tilstrekkelig isolert – for garasjeporten er ikke det eneste stedet kulden kan komme inn. Uten en solid, godt isolert garasje er det ikke sikkert plantene overlever vinteren, ettersom temperaturen fort kan synke under 0 selv med en svært godt isolert garasjeport. I garasjen bør du derfor ikke oppbevare materialer som ikke tåler frost.

Selv en velbygget garasje kan ikke garantere et trygt klima for planter eller temperaturfølsomme matvarer som vin, poteter eller frukt. Men i kombinasjon med en velisolert garasjeport kan en solid bygget garasje brukes som fullverdig lagerplass for de fleste ting som er viktige for deg.

Vi gjør alt for å minimere risikoen for deg.


En garasjeport er kanskje ikke det første vi tenker på når det gjelder sikkerheten i hjemmet. Vinduer, dører og brannsikkerhet virker viktigere for å sikre at barna er trygge i hjemmet. Men garasjeporten er ofte en inngang, og gjerne et sted vi oppbevarer verdifulle ting, så vi bør absolutt rette oppmerksomheten mot noe som virker så enkelt.

Vær oppmerksom på været


Et annet viktig råd: Hvis du oppbevarer planter i garasjen, er det viktig at den er tilstrekkelig isolert – for garasjeporten er ikke det eneste stedet kulden kan komme inn. Uten en solid, godt isolert garasje er det ikke sikkert plantene overlever vinteren, ettersom temperaturen fort kan synke under 0 selv med en svært godt isolert garasjeport. I garasjen bør du derfor ikke oppbevare materialer som ikke tåler frost.

Selv en velbygget garasje kan ikke garantere et trygt klima for planter eller temperaturfølsomme matvarer som vin, poteter eller frukt. Men i kombinasjon med en velisolert garasjeport kan en solid bygget garasje brukes som fullverdig lagerplass for de fleste ting som er viktige for deg.

Vær oppmerksom på været


Et annet viktig råd: Hvis du oppbevarer planter i garasjen, er det viktig at den er tilstrekkelig isolert – for garasjeporten er ikke det eneste stedet kulden kan komme inn. Uten en solid, godt isolert garasje er det ikke sikkert plantene overlever vinteren, ettersom temperaturen fort kan synke under 0 selv med en svært godt isolert garasjeport. I garasjen bør du derfor ikke oppbevare materialer som ikke tåler frost.

Selv en velbygget garasje kan ikke garantere et trygt klima for planter eller temperaturfølsomme matvarer som vin, poteter eller frukt. Men i kombinasjon med en velisolert garasjeport kan en solid bygget garasje brukes som fullverdig lagerplass for de fleste ting som er viktige for deg.

Vær oppmerksom på været


Et annet viktig råd: Hvis du oppbevarer planter i garasjen, er det viktig at den er tilstrekkelig isolert – for garasjeporten er ikke det eneste stedet kulden kan komme inn. Uten en solid, godt isolert garasje er det ikke sikkert plantene overlever vinteren, ettersom temperaturen fort kan synke under 0 selv med en svært godt isolert garasjeport. I garasjen bør du derfor ikke oppbevare materialer som ikke tåler frost.

Selv en velbygget garasje kan ikke garantere et trygt klima for planter eller temperaturfølsomme matvarer som vin, poteter eller frukt. Men i kombinasjon med en velisolert garasjeport kan en solid bygget garasje brukes som fullverdig lagerplass for de fleste ting som er viktige for deg.

Vær oppmerksom på været


Et annet viktig råd: Hvis du oppbevarer planter i garasjen, er det viktig at den er tilstrekkelig isolert – for garasjeporten er ikke det eneste stedet kulden kan komme inn. Uten en solid, godt isolert garasje er det ikke sikkert plantene overlever vinteren, ettersom temperaturen fort kan synke under 0 selv med en svært godt isolert garasjeport. I garasjen bør du derfor ikke oppbevare materialer som ikke tåler frost.

Selv en velbygget garasje kan ikke garantere et trygt klima for planter eller temperaturfølsomme matvarer som vin, poteter eller frukt. Men i kombinasjon med en velisolert garasjeport kan en solid bygget garasje brukes som fullverdig lagerplass for de fleste ting som er viktige for deg.

Vi gjør alt for å minimere risikoen for deg.


En garasjeport er kanskje ikke det første vi tenker på når det gjelder sikkerheten i hjemmet. Vinduer, dører og brannsikkerhet virker viktigere for å sikre at barna er trygge i hjemmet. Men garasjeporten er ofte en inngang, og gjerne et sted vi oppbevarer verdifulle ting, så vi bør absolutt rette oppmerksomheten mot noe som virker så enkelt.

Vi gjør alt for å minimere risikoen for deg.


En garasjeport er kanskje ikke det første vi tenker på når det gjelder sikkerheten i hjemmet. Vinduer, dører og brannsikkerhet virker viktigere for å sikre at barna er trygge i hjemmet. Men garasjeporten er ofte en inngang, og gjerne et sted vi oppbevarer verdifulle ting, så vi bør absolutt rette oppmerksomheten mot noe som virker så enkelt.

Vi gjør alt for å minimere risikoen for deg.


En garasjeport er kanskje ikke det første vi tenker på når det gjelder sikkerheten i hjemmet. Vinduer, dører og brannsikkerhet virker viktigere for å sikre at barna er trygge i hjemmet. Men garasjeporten er ofte en inngang, og gjerne et sted vi oppbevarer verdifulle ting, så vi bør absolutt rette oppmerksomheten mot noe som virker så enkelt.