Vi gjør alt for å minimere risikoen for deg.


En garasjeport er kanskje ikke det første vi tenker på når det gjelder sikkerheten i hjemmet. Vinduer, dører og brannsikkerhet virker viktigere for å sikre at barna er trygge i hjemmet. Men garasjeporten er ofte en inngang, og gjerne et sted vi oppbevarer verdifulle ting, så vi bør absolutt rette oppmerksomheten mot noe som virker så enkelt.

Symbol av helport

Fare for personskader

Når en garasjeport beveger seg, er det fare for å bli truffet av deler i bevegelse eller å komme i klem under den. Gamle helporter er det klassiske eksempelet: Fra barndommen kan mange huske den utildekkede åpningsmekanismen med fjærer og skinner, som lett kunne føre til alvorlige personskader. Selv om dagens teknologi er langt mer avansert, er garasjeporten fortsatt en bevegelig del som kan forårsake skader. Når du velger din neste garasjeport bør du derfor passe på at forskrifter som f.eks. maksimal åpningskraft iht. EN 13241-1-standarden overholdes, og at porten har beskyttelsesmekanismer som forhindrer at den faller igjen ved en teknisk svikt. Har garasjeporten deksler som beskytter mot å få fingrene i klem? De beste produsentene er nøye med slike detaljer når du designer garasjeportene, slik at verken du selv, dine barn eller husdyr utsettes for fare.

Img

Sikkerhet for deg og dine eiendeler

En garasje er primært et sted vi oppbevarer verdifulle eiendeler, og det er viktig å føle seg trygg på at de er godt sikret. Kanskje har du en veteranbil, en egen motorsykkel, verdifullt sportsutstyr eller noen årgangsviner. Uansett hva du oppbevarer i garasjen, bør det være – og fortsette å være – dine eiendeler. Det betyr ikke bare en sikker portkonstruksjon som forhindrer tyveri, men at det også hersker et godt og stabilt inneklima i garasjen. Den smarte utformingen av og de robuste materialene i dagens beste garasjeporter gjør det vanskelig for tyver å få tilgang til garasjen. Man kan også benytte seg av moderne isolasjonsteknologi for å forhindre varmetap gjennom garasjeporten, slik at panelene i din neste garasjeport utgjør en ideell beskyttelse. Svært ofte er garasjen en inngang til huset. Vi anbefaler deg derfor å være oppmerksom på innbruddssikkerhetsutstyr når du velger garasjeport.

Icon of a badge with a star symbol

Invester trygt – invester i noe langvarig


Det kan være lett å tenke at en garasjeport bare er en dørport som skal beveges opp og ned. Men den er faktisk svært kompleks, og har mange bevegelige deler som kan slites. Vi anbefaler deg derfor å investere litt i vedlikehold av porten fra tid til annen for å sikre varig problemfri drift. Når alt kommer til alt er garasjeporten en økonomisk investering som du ønsker å bevare verdien i så lenge som mulig. Pass derfor på å få lang garantitid. Garasjeportprodusenter som er overbevist om sine produkter, har heller ingen problemer med å gi lenger garanti enn det som er vanlig. Den riktige leverandøren vil også sørge for at du får langsiktig tilgang til reservedeler og muligheter for service på stedet.