Vi forplikter oss til å drive i samsvar med alle sidene av personvernlovgivningen.


EUs personvernforordning (GDPR) krever at vi holder oss til prinsipper om redelighet, ansvar og innsyn i håndteringen av personlige opplysninger. Crawford har en fokusert, strukturell og systematisk tilnærming til databeskyttelse og personvern. Crawford har utviklet et globalt personvern-samsvarsprogram for å beskytte integriteten i personlige opplysninger for våre ansatte, kunder og partnere over hele verden. Crawford har egne ressurser i gruppen som fokuserer kontinuerlig på å sikre samsvar med globale personvernlover, inkludert GDPR.

Vi sikrer personlige opplysninger ved å bruke utstyr som er i tråd med anerkjente sikkerhetsstandarder. I tilfeller der det kan være en risiko for personers rettigheter, utfører vi konsekvensutredninger i henhold til vår standardmetode. Vi er klar over at personvernlovgivningen forandres fortløpende. Crawford har investert betydelige ressurser i å øke bevisstheten og gjennomføre opplæring i personvern-samsvarsprogrammet. Vi følger kontinuerlig med på utviklingen innen personvern og datasikkerhet for å sikre at våre retningslinjer, prosesser og prosedyrer er relevante og tilstrekkelige. Vi engasjerer oss for å sikre god datahåndtering og langsiktig pålitelighet og sikkerhet for data.


Mer informasjon finner du i offisielle Europeiske Unions offisielle dokumenter om personvernforordningen.

Hva er personlige opplysninger?

Helt kort: Personlige opplysninger er all informasjon som er spesifikk for en enkelt, identifiserbar person. En person er identifiserbar hvis hen kan identifiseres direkte eller indirekte. For eksempel kan det skje ved å sammenføre navnet med GPS-posisjonsdata eller en IP-adresse på nettet.